Preskočiť na obsah

Chrániť alebo loviť

Na Slovensku máme populáciu kamzíkov v Západných, Belianskych a Vysokých Tatrách. Je to pôvodná populácia, takzvaný slovenský endemit – Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica). Náhradnú populáciu máme v Nízkych Tatrách. Nepôvodnú populáciu kamzíkov, ktoré majú pôvod v Alpách, máme na Slovensku vo Veľkej Fatre a Slovenskom raji – Kamzík vrchovský-alpský (Rupicapra rupicapra).

Kamzík vrchovský – Rupicapra rupicapra

Kamzíky v Slovenskom raji sa vyskytujú vo všetkých skalných terénoch: Zejmarska roklina, Prielom  Hornádu, Sokolia dolina, Kyseľ, Sokol, Suchá Belá… Populácia  kamzíkov v Slovenskom raji vznikla introdukciou 6 jedincov kamzíka vrchovského alpského. V roku 1963 boli na lokalite Veľký Sokol vypustený 2 samci a 4 samice dovezené  z Jeseníkov. Za tento čas početnosť populácie stúpla na cca +-100 ks. Regulovať početnosť tohto druhu majú okrem predátorov za úlohu aj poľovníci, „vďaka“ či „žiaľbohu“? ktorým bol alpský kamzík privezený do Raja. Ročný odlov kamzíka je na hranici 4-6 ks, čo je podľa môjho názoru nepostačujúce na zníženie ich početnosti, alebo aspoň zastavenie rastu populácie. V minulosti sa odlov vykonával aj kvôli tomu, aby nedochádzalo k hybridizácii s kamzíkom z Nízkych Tatier. No nepodarilo sa to a k hybridizácii týchto druhov napriek tomu došlo, čo vyplýva z genetickej analýzy.

Biotop kamzíka vrchovského-alpského (Rupicapra rupicapra)

Rozdiel v ekologických nárokoch alpského a tatranského kamzíka je ten, že kým biotop tatranského kamzíka je alpínske a subalpínske pásmo a do lesného pásma schádza iba pri vysokej snehovej pokrývke, silných zimách a fujaviciach, tak alpský kamzík je charakteristický pre biotop hornej hranice lesa.

Kamzík vrchovský – alpský (Rupicapra rupicapra)

Kamzíky v Slovenskom raji svojim pobytom a pohybom spôsobujú rozrúšanie skalných brál až vznikajú sutiny, a tým sa odplavuje pôda zo skál.  Vplyvom trusu a pohybu kamzíkov ustupuje vegetácia, napríklad Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) alebo Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica) – druh európskeho významu!!! Z tohto všetkého, čo som písal v horných riadkoch, mi vychádza len jedno: chránime nepôvodný druh na úkor toho pôvodného…má to celé logiku?

Kamzíči trus na vzniknutej sutine

Aký bude ďalší osud kamzíkov v Slovenskom raji?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *