DIVIAK Lesný

Obľubuje vlhšie listnaté alebo zmiešané lesy s priľahlou poľnohospodárskou pôdou.